Masaż klasyczny

53,98 

Opis

Masaż klasyczny

Tom 1 – Masaż klasyczny
Wydanie IV zmienione i uzupełnione

Coraz częściej wzbogaca się masaż klasyczny o elementy masażu segmentarnego, masażu tkanki łącznej i okostnej, terapii manualnej, akupresury czy gimnastyki leczniczej, w celu dostosowania działań masażysty do potrzeb pacjenta.

Na podstawie badań i obserwacji stwierdzono, że spośród znanych metod masażu, masaż klasyczny jest najskuteczniejszy w leczeniu chorób narządu ruchu.

Ciągle rosnące zainteresowanie masażem sprawiło, że mimo wydania w 1994, 1996 i 2000 roku „Masażu klasycznego” zaistniała potrzeba wznowienia nakładu. Szybki napływ do naszego kraju nowych i mało znanych do tej pory metod pracy z ciałem oraz potrzeba dostosowania pewnych działań do standardów UE sprawiły, że po przeredagowaniu i uzupełnieniu oraz zmianie szaty graficznej zdecydowałem się na czwarte wydanie „Masażu klasycznego”, które właśnie oddaję czytelnikowi do ręki.

Ze względu na obszerność materiału, podobnie jak w poprzednich wydaniach, pomijam wiadomości z anatomii, fizjologii oraz całej grupy przedmiotów medycznych zakładając, że czytelnik posiada niezbędny zasób wiedzy z tej dziedziny bądź uzupełni ją, korzystając z literatury fachowej. Pewne elementy anatomii i fizjologii zostaną zasygnalizowane, ale tylko na tyle, na ile jest to niezbędne do zrozumienia niektórych procesów.

Mam nadzieję, że nowe wydanie, z poszerzoną częścią teoretyczną oraz rozbudowaną do ponad pół tysiąca zdjęć częścią praktyczną, będzie pomocne przy nauczaniu masażu, jak również w pracy wykwalifikowanych masażystów.
– Adam Zborowski

Masaż klasyczny jest metodą leczenia fizykalnego zewnętrznych i wewnętrznych objawów chorobowych, a w wielu przypadkach przyczyn chorobowych. Polega na mechanicznym drażnieniu tkanek. Wywiera pośredni i bezpośredni wpływ na organizm. Składa się z wielu chwytów, ruchów i opracowań (głaskania, rozcierania, ugniatania, oklepywania, wibracji, roztrząsania, wałkowania), których celem jest nie tylko leczenie, lecz także zapobieganie wielu chorobom. Masaż jest również integralną częścią odnowy biologicznej. Na podstawie badań i obserwacji stwierdzono, że spośród znanych metod masażu, masaż klasyczny jest najskuteczniejszy w leczeniu chorób narządu ruchu. Ciągle rosnące zainteresowanie masażem sprawiło, że mimo wydania w 1994 i 1996 roku Masażu klasycznego zaistniała potrzeba wznowienia nakładu.

Spis treści:
Od autora
1. Omówienie ogólne masażu
1.1. Rys historyczny
l .2. Rola masażysty, cechy psychofizyczne, higiena osobista
1.3. Wyposażenie pomieszczeń do masażu
1.4. Środki poślizgowe i wspomagające masaż
2. Część teoretyczna
2.1. Zasady stosowania masażu klasycznego
2.2. Omówienie poszczególnych technik masażu
– Głaskania
– Rozcierania
– Ugniatania
– Oklepywania
– Wibracje
– Roztrząsanie
– Wałkowanie
2.3. Wpływ masażu klasycznego na tkanki i układy
– Tkanka łączna
– Tkanka mięśniowa
– Masaż izometryczny
– Powłoka wspólna (skóra)
– Układ nerwowy
– Układ krążenia
– Układ oddechowy
– Układ pokarmowy
– Układ moczowy
– Układ płciowy
– Układ wewnątrzwydzielniczy
3. Część praktyczna
3.1. Czynności przygotowawcze, zabieg, czynności po zabiegu
3.2. Diagnostyka
3.3. Masaż poszczególnych części ciała
3.3.1. Masaż kończyny górnej
– Palce
– Śródręcze
– Staw promieniowo-nadgarstkowy
– Przedramię
– Staw łokciowy
– Ramię
– Staw ramienny
3.3.2. Masaż kończyny dolnej
– Palce
– Śródstopie
– Staw skokowy
– Podudzie
– Staw kolanowy
– Udo
– Staw biodrowy
– Pośladki
3.3.3. Masaż grzbietu i kręgosłupa
3.3.4. Masaż mięśnia czworobocznego
3.3.5. Masaż karku
3.3.6. Masaż mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowych
3.3.7. Masaż klatki piersiowej
3.3.8. Masaż powłok brzusznych
3.3.9. Masaż twarzy
3.3.10. Masaż twarzy metodą uciskową
3.3.11. Masaż szyi
3.3.12. Masaż głowy
Repetytorium
Bibliografia

Tom 2 – Masaż segmentarny
Wydanie III poprawione i uzupełnione

Masaż segmentarny należy do grupy masaży wykonywanych na sucho, rękami masażysty. Jest masażem leczniczym. Składa się z szeregu chwytów i opracowań, których ściśle określona technika i kolejność wykonania, przy uwzględnieniu zasad dawkowania, pozwala na wykrywanie i usuwanie zmian chorobowych, a często również przyczyn chorobowych na drodze odruchowej. W odróżnieniu od masażu klasycznego, masaż segmentarny znajduje szczególne zastosowanie w leczeniu chorób narządów wewnętrznych.

Metoda ta uwzględnia możliwe zmiany odruchowe powstające w różnych tkankach i podaje sposoby ich usuwania poprzez zastosowanie szczególnych, ściśle określonych rękoczynów. Ze względu na wywieranie znacznego wpływu na funkcjonowanie narządów wewnętrznych oraz możliwość leczenia i usuwania zmian odruchowych w narządach i tkankach metoda ta j est uzupełnieniem masażu klasycznego lub, jak twierdzą niektórzy, masaż klasyczny jest uzupełnieniem masażu segmentarnego.

W niniejszej książce zajmę się dokładnym omówieniem tej metody masażu oraz pokażę, jak praktycznie wykonywać masaż segmentarny.

Podobnie jak w „Masażu klasycznym” rezygnuję z zagłębiania się w anatomię i fizjologię mając nadzieję, że czytelnik zna doskonale te zagadnienia bądź uzupełni swoje wiadomości korzystając z literatury fachowej. Pewne elementy anatomii i fizjologii, zwłaszcza układu nerwowego, zostaną omówione tylko na tyle, na ile jest to niezbędne do zrozumienia zagadnienia.

Rola masażysty w zespole rehabilitacyjnym, cechy psychofizyczne, higiena osobista, wyposażenia gabinetu do masażu oraz rys historyczny są informacjami wspólnymi dla wszystkich metod masażu. Zostały one omówione w książce pt. „Masaż klasyczny” w rozdziale 1. „Omówienie ogólne masażu”. Uznałem, że nie ma potrzeby powielania tych informacji w niniejszym opracowaniu.

Mam nadzieję, że książka będzie pomocna zarówno przy nauczaniu masażu, jak również w pracy zawodowej masażystów.
– Adam Zborowski

Spis treści:
1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1.1. Podstawy anatomiczne i fizjologiczne masażu segmentarngo
1.2. Podstawy kliniczne masażu segmentarnego
1.3. Unerwienie segmentame skóry, mięśni i narządów wewnętrznych
1.4. Dawkowanie masażu segmentarnego
1.5. Wykrywanie i usuwanie zmian odmehowych
1.6. Przesunięcia odruchowe
1.7. Działanie masażu segmentarnego
1.8. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania masażu sementarnego
2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
2.1. Wprowadzenie
2.2. Głaskania segmentarne
2.3. Chwyty diagnostyczne
2.4. Chwyty lecznicze
3. MASAŻ W JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH
3.1. Masaż w chorobach serca
3.2. Masaż w chorobach naczyń obwodowych
3.3. Masaż w chorobach dróg oddechowych
3.4. Masaż w chorobach przewodu pokarmowego
3.5. Masaż w chorobach wątroby, dróg żółciowych i pęcherz; żółciowego
3.6. Masaż w chorobach układu moczowego
3.7. Masaż w chorobach kobiecych narządów płciowych
3.8. Masaż w bólach głowy
3.9. Masaż w chorobach mięśni, kości i stawów
3.10. Masaż w chorobach kręgosłupa
3.11. Masaż w zespole bólowym krzyża
3.12. Masaż w rwie kulszowej
Bibliografia

Tom 3 – Drenaż limfatyczny
Wydanie III zmienione i uzupełnione

Od pierwszego wydania Drenażu limfatycznego w roku minęło 12 lat. To 12 lat zdobywania doświadczeń, poszukiwania nowych rozwiązań i analizowania efektów własnej pracy z pacjentami i uczniami. To również okres częstych rozmów z kolegami masażystami -wspólnych przemyśleń i dyskusji. Wszystko to spowodowało, że w trzecim wydaniu Drenażu limfatycznego, które oddaję czytelnikowi do ręki zmodyfikowałem nieznacznie sposób wykonywania drenażu. W porównaniu z poprzednimi wydaniami zrezygnowałem z przedstawienia dwóch metod drenażu. Opisałem metodę, którą wybrałem i z powodzeniem stosuję w pracy zawodowej.

Często spotykałem się z zarzutem, że we wcześniejszych wydaniach brak jest omówienia kwestii patologii układu chłonnego i postępowania udrażniającego. Poszerzyłem więc zawartość książki właśnie o te zagadnienia. Na ile mój zamiar się powiódł, ocenią czytelnicy.
– Adam Zborowski

Spis treści:
1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1.1. Zarys anatomii i fizjologii układu chłonnego
1.1. Narządy chłonne
1.2. Postępowanie w manualnym drenażu limfatycznym
1.3. Zasady stosowania drenażu limfatycznego
2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
2.1. Drenaż limfatyczny twarzy
2.2. Drenaż limfatyczny karku i głowy
2.3. Drenaż limfatyczny klatki piersiowej
2.4. Drenaż limfatyczny grzbietu
2.5. Drenaż limfatyczny kończyny górnej
2.6. Głębokie opracowanie brzucha
2.7. Drenaż limfatyczny powłok brzusznych poniżej pępka
2.8. Drenaż limfatyczny okolicy lędźwiowo-krzyżowej
2.9. Drenaż limfatyczny kończyny dolnej
Repetytorium
Bibliografia

Tom 4 – Masaż w wybranych jednostkach chorobowych, część 1
-wydanie drugie, poprawione i uzupełnione

Książka, którą oddaję Czytelnikowi do ręki, jest w zamierzeniach próbą podania schematów postępowania w najczęściej spotykanych jednostkach chorobowych. Oczywiście są to tylko schematy, które należy modyfikować w zależności od sposobu przebiegu choroby oraz cech psychofizycznych pacjenta. Do korzystania z niniejszego opracowania konieczna jest znajomość poprzednich książek: „Masaż klasyczny”, „Masaż segmentarny”, „Drenaż limfatyczny”. Ze względu na obszerność materiału książka została podzielona na dwie części. Część pierwsza obejmuje: choroby reumatyczne, urazy (zranienia, stłuczenia, zmiażdżenia, oparzenia, odmrożenia, skręcenia, zwichnięcia, złamania, amputacje), zniekształcenia kończyn, kręgosłupa, klatki piersiowej i szyi. Część druga obejmuje choroby układów: oddechowego, krążenia, nerwowego, pokarmowego, moczowo – płciowego. Mam nadzieję, że to dwutomowe opracowanie okaże się przydatne zarówno przy nauczaniu masażu, jak i w pracy zawodowej wykwalifikowanych masażystów.
– Adam Zborowski

Spis treści:
Wprowadzenie
Wywiad
Czas trwania masażu
Siła masażu
Częstotliwość zabiegów
I. CHOROBY REUMATYCZNE:
klasyfikacja chorób układu ruchu
1. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
2. Młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów.
3. Twardzina układowa
4. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)
5. Choroba zwyrodnieniowa stawów
6. Zapalenie tkanek okołostawowych.
7. Zespół zapalenia tkanki włóknistej
8. Dnawe napalenie stawów
9. Zespoły algodystroficzne
II. URAZY
1. Stłuczenia i zmiażdżenia
2. Rany i blizny
3. Oparzenia
4. Odmrożenia
5. Skręcenia
6. Uszkodzenia mięśni i ich ścięgien
7. Zwichnięcia
8. Złamania
9. Amputacje
Uwagi do prowadzenia rehabilitacji osób w starszym wieku
Bezwzględne przeciwwskazania do wykonywania masażu
Skorowidz

Tom 5 – Masaż w wybranych jednostkach chorobowych, część 2
Spis treści:
Wprowadzenie
Wywiad
Czas trwania masażu
Siła masażu
Częstotliwość zabiegów
I. CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
1. Przewlekły nieżyt oskrzeli
2. Rozstrzenie oskrzeli
3. Dychawica oskrzelowa
4. Rozedma płuc
5. Zapalenie płuc płatowe
6. Zapalenie płuc odoskrzelowe
7. Zwłóknienie płuc
8. Zapalenie opłucnej
9. Chirurgia klatki piersiowej
10. Pylica płuc
II. CHOROBY SERCA I NACZYŃ
1. Choroby serca
2. Choroby naczyń
III. CHOROBY NEUROLOGICZNE
1. Objawy ogólne
2. Klasyfikacja
3. Wskazówki dla fizjoterapeutów
4. Choroby neuronów ruchowych
5. Choroby neuronów czuciowych
6. Inne choroby mózgu i rdzenia kręgowego
7. Uszkodzenia nerwów obwodowych
8. Zespoły bólowe korzeniowe
IV. CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO
l. Choroby żołądka
2. Choroby dwunastnicy i jelit
3. Choroby wątroby, dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego
V. CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO
1. Kamica nerkowa
2. Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek
3. Inne choroby układu moczowego
VI. CHOROBY KOBIECYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
VII. CIĄŻA I POŁÓG
1. Ciąża
2.Połóg
Bezwzględne przeciwwskazania do wykonywania masażu
Skorowidz
Wybrane diagnozy

wężyk do baterii czarny, drzwi łazienkowe cena, wąż ogrodowy na bębnie leroy merlin, leroy merlin lampa sufitowa, paproć obi, doniczka produkcyjna 12 cm, drzwiczki azurowe, bricomarche namiot ogrodowy

yyyyy