Oddk Druk ”Zaświadczenie O Ukończeniu Szkolenia Okresowego W Dziedzinie Bezpieczeństwa I Higieny Pracy Dla Pracodawców Innych Osób Kierujących Pracow

36,16 

Opis

Oddk Druk Zaświadczenie O Ukończeniu Szkolenia Okresowego W Dziedzinie Bezpieczeństwa I Higieny Pracy Dla Pracodawców Innych Osób Kierujących Pracow

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

symbol: BZ1338
objętość: 2 str.
format: B5
wydanie: aktualne

Zaświadczenie wydawane przez organizatora szkolenia, potwierdzające ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego. Zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860), zmienionym rozporządzeniem MPiPS z dnia 29 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1099), obowiązujące od dnia 28 czerwca 2019 r.

gniazdko wpuszczane, zasłona na jedna strone, bateria 2450, dzwonek bezprzewodowy zewnętrzny wodoszczelny, zawór, średnice rur pp

yyyyy