Przejdź do treści

Skład ZG PTTK Skład ZG PTTK

Wyszukiwarka indeksująca

Zarząd Główny PTTK

Skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Roman Bargieł, prezes

Informacja o osobie

SDC13085Lat 48, wykształcenie wyższe. W PTTK od 1979r. Prezes ZG PTTK od 2013 roku. Od 2011 roku sekretarz generalny ZG PTTK. Od 2001 roku członek Zarządu Głównego PTTK, w tym w latach 2005-2011 wiceprezes ZG PTTK. Przewodniczący Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w latach 2001-2005, przewodniczący Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego w latach 2002-2011, a wcześniej wiceprzewodniczący Rady Prezesów w latach 1999-2002, członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK w latach 1997-2001, członek Zarządu Oddziału od roku 1992, wiceprezes Górnośląskiego Oddziału PTTK w latach 1992-1997, w latach 1997-2013 jego prezes, członek Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach w latach 1989-1990, w latach 1988-98 prezes Koła PTTK „Czartak" przy Komendzie Hufca ZHP Katowice, od 1998 jego sekretarz, prezes SKKT PTTK przy Zespole Szkół Technicznych w Katowicach w latach 1982-1985. Przodownik turystyki górskiej, instruktor ochrony przyrody, przewodnik turystyczny, pilot wycieczek.

Zadania

 • kierowanie pracami ZG PTTK i Prezydium ZG PTTK,
 • kontakty PTTK na zewnątrz i reprezentowanie PTTK,
 • zadania wynikające ze Statutu PTTK, w tym składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków PTTK oraz udzielanie pełnomocnictw,
 • składanie oświadczeń, w imieniu PTTK, wynikających z wykonywania uchwał Zarządu Głównego PTTK we współdziałaniu z innymi członkami ZG PTTK,
 • reprezentowanie ZG PTTK w kontaktach z Główną Komisją Rewizyjną PTTK i Głównym Sądem Koleżeńskim PTTK,
 • współdziałanie z Kapitułą Odznaczeń ZG PTTK.

Kontakt

Przykładowy tekst

Andrzej Gordon, wiceprezes

Informacja o osobie

Przykładowy tekst

Zadania

 • zastępowanie prezesa, wykonywanie prac powierzonych przez ZG PTTK, w tym kierowanie dziedzinami działalności Towarzystwa wynikającymi z podziału zadań,
 • kontakty PTTK na zewnątrz i reprezentowanie PTTK w zakresie ustalonym przez Prezydium ZG PTTK,
 • składanie oświadczeń, w imieniu PTTK, wynikających z wykonywania uchwał ZG PTTK,
 • koordynowanie działalności PTTK w dziedzinie turystyki wodnej,
 • analiza spójności prawnych rozwiązań wewnętrznych przepisów (uchwał i zarządzeń) w PTTK,
 • współpraca PTTK z pozarządowymi organizacjami działającymi w sferze turystyki,
 • monitorowanie otoczenia prawnego PTTK oraz sytuacji prawnej organizacji pozarządowych,
 • współdziałanie z Komisją Turystyki Kajakowej ZG PTTK,
 • współdziałanie z Komisją ds. Współpracy z Wojskiem Polskim ZG PTTK.

Kontakt

Przykładowy tekst

Henryk Miłoszewski, wiceprezes

Informacja o osobie

Przykładowy tekst

Zadania

 • zastępowanie prezesa, wykonywanie prac powierzonych przez ZG PTTK, w tym kierowanie dziedzinami działalności Towarzystwa wynikającymi z podziału zadań,
 • kontakty PTTK na zewnątrz i reprezentowanie PTTK w zakresie ustalonym przez Prezydium ZG PTTK,
 • składanie oświadczeń, w imieniu PTTK, wynikających z wykonywania uchwał ZG PTTK,
 • nadzór nad sprawami organizacyjnymi ZG PTTK,
 • koordynowanie spraw obecności i działalności młodzieży w PTTK,
 • koordynowanie ogólnopolskich inicjatyw współpracy PTTK z samorządami,
 • koordynowanie spraw krajoznawstwa w PTTK,
 • współdziałanie z Komisją Imprez na Orientację ZG PTTK,
 • współdziałanie z Komisją Krajoznawczą ZG PTTK.

Kontakt

Przykładowy tekst

Stanisław Sikora, wiceprezes

Informacja o osobie

Przykładowy tekst

Zadania

 • zastępowanie prezesa, wykonywanie prac powierzonych przez ZG PTTK, w tym kierowanie dziedzinami działalności Towarzystwa wynikającymi z podziału zadań,
 • kontakty PTTK na zewnątrz i reprezentowanie PTTK w zakresie ustalonym przez Prezydium ZGPTTK,
 • składanie oświadczeń, w imieniu PTTK, wynikających z wykonywania uchwał ZG PTTK,
 • koordynowanie spraw związanych z przewodnictwem turystycznym,
 • koordynowanie całokształtu spraw zagranicznych PTTK,
 • współpraca z Krajową Federacją Sportu dla Wszystkich,
 • współdziałanie z Komisją Przewodnicką ZG PTTK.

Kontakt

Przykładowy tekst

Jerzy Kapłon, skarbnik

Informacja o osobie

Przykładowy tekst

Zadania

 • kontakty PTTK na zewnątrz, reprezentowanie PTTK w zakresie ustalonym przez Prezydium ZG PTTK,
 • zadania wynikające ze Statutu PTTK, w tym składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków PTTK oraz udzielanie pełnomocnictw we współdziałaniu z prezesem ZG PTTK,
 • składanie oświadczeń, w imieniu PTTK, wynikających z wykonywania uchwał ZG PTTK,
 • nadzór nad działalnością finansowo-gospodarczą PTTK,
 • nadzór nad opracowywaniem projektów budżetów oraz rocznych sprawozdań finansowych ZG PTTK,
 • reprezentowanie PTTK wobec władz i instytucji w sprawach gospodarczych,
 • koordynowanie spraw szlaków turystycznych w PTTK,
 • nadzór nad Zarządem Majątkiem PTTK.

Kontakt

Przykładowy tekst

Danuta Cierpisz, członek

Informacja o osobie

Przykładowy tekst

Zadania

Przykładowy tekst

Kontakt

Przykładowy tekst

Jacek Czober, członek

Informacja o osobie

Przykładowy tekst

Zadania

 • współdziałanie z Komisją Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK,
 • współdziałanie z Komisją Działalności Podwodnej ZG PTTK.

Kontakt

Przykładowy tekst

Jarosław Dąbrowski, członek

Informacja o osobie

Przykładowy tekst

Zadania

 • współdziałanie z Komisją Turystyki Górskiej ZG PTTK.

Kontakt

Przykładowy tekst

Lech Drożdżyński, członek

Informacja o osobie

Przykładowy tekst

Zadania

 • współpraca PTTK z Polskim Komitetem Olimpijskim,
 • współpraca PTTK z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie,
 • współdziałanie z Komisją Środowiskową ZG PTTK,
 • współdziałanie z Komisją Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK,
 • współdziałanie z Komisją Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

Kontakt

Przykładowy tekst

Jerzy Gajewski, członek

Informacja o osobie

Przykładowy tekst

Zadania

 • koordynowanie działalności PTTK na terenach górskich,
 • kontakty z przedstawicielami PTTK w radach PN,
 • współdziałanie z Komisją Turystyki Narciarskiej ZG PTTK.

Kontakt

Przykładowy tekst

Marian Jurak, członek

Informacja o osobie

Przykładowy tekst

Zadania

Przykładowy tekst

Kontakt

Przykładowy tekst

Wojciech Koprowski, członek

Informacja o osobie

Przykładowy tekst

Zadania

 • udział PTTK i oddziałów PTTK w targach branży turystycznej,
 • sprawy związane z rejestrem Oddziałów PTTK.

Kontakt

Przykładowy tekst

Edward Kutyła, członek

Informacja o osobie

Przykładowy tekst

Zadania

 • współdziałanie z Komisją Turystyki Kolarskiej ZG PTTK,
 • współdziałanie z Komisją Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK.

Kontakt

Przykładowy tekst

Paweł Mordal, członek

Informacja o osobie

Przykładowy tekst

Zadania

Przykładowy tekst

Kontakt

Przykładowy tekst

Jakub Nowak, członek

Informacja o osobie

Przykładowy tekst

Zadania

 • działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wśród osób niepełnosprawnych,
 • współdziałanie z Komisją Turystyki Motorowej ZG PTTK,
 • współdziałanie z Radą ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK.

Kontakt

Przykładowy tekst

Jacek Potocki, członek

Informacja o osobie

Przykładowy tekst

Zadania

 • współpraca z organizacjami proekologicznymi i administracją ochrony środowiska,
 • współdziałanie z Komisją Ochrony Przyrody ZG PTTK,
 • współdziałanie z Komisją Akademicką ZG PTTK.

Kontakt

Przykładowy tekst

Aleksandra Staszak, członek

Informacja o osobie

Przykładowy tekst

Zadania

 • sprawy szkolenia kadry,
 • współdziałanie z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK,
 • współdziałanie z Radą Programową ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK.

Kontakt

Przykładowy tekst

Agnieszka Wałach, członek

Informacja o osobie

Przykładowy tekst

Zadania

 • konkurs wspierający działalność programową oddziałów,
 • konkurs „Na najciekawszy produkt turystyczny PTTK".

Kontakt

Przykładowy tekst

Andrzej Wasilewski, członek

Informacja o osobie

Przykładowy tekst

Zadania

 • wydawnictwa PTTK „Gościniec" i „Ziemia",
 • sprawy związane z działalnością PTTK w sferze kultury,
 • współdziałanie z Komisją Opieki nad Zabytkami ZG PTTK,
 • współdziałanie z Komisją Historii i Tradycji ZG PTTK.

Kontakt

Przykładowy tekst

 

 

Znajdź nas na    Facebook YouTube