Przejdź do treści

Muzea regionalne Muzea regionalne

Wyszukiwarka indeksująca

Muzea regionalne

Muzeum Regionalne PTTK im. Władysława Kowalskiego

ul. Podgórska 1 (ZAMEK)
32-410 Dobczyce
tel. 0-12 271 14 55
www.zamek.dobczyce.pl
zamek.dobczyce (at) op.pl
woj. małopolskie
Muzeum prowadzi Oddział PTTK w Dobczycach
Kierownik Muzeum: Mieczysław Kowalski

Muzeum mieści się w odrestaurowanych pomieszczeniach zamku, pochodzącego prawdopodobnie z XIII w. Zamek był siedzibą starostów - dzierżawców królewskich. W szczegółowym opisie zamku z 1620 roku, z okresu jego największej świetności, pisano o 76 pomieszczeniach. W 1962 roku, podczas obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego i 600-lecia lokacji Dobczyc przez Kazimierza Wielkiego, miejscowi działacze, skupieni wokół założonego w 1953 roku Koła PTTK, podjęli inicjatywę odsłaniania spod warstw gruzu i badania ruin zamku. Duże zasługi położyła w tej akcji młodzież ze szkół w Brzezowej, Winiarach, Dobczycach i Krzesławicach.

Już w 1964 roku w dwu pierwszych zrekonstruowanych pomieszczeniach zamkowych, znajdujących się na górnym dziedzińcu, otwarto oficjalnie Muzeum Regionalne PTTK. Placówka powstała dzięki pasji i wytrwałości grupy ludzi, w tym głównie Władysława Kowalskiego, jego rodziny - Kazimierza, Jana i Józefa Kowalskich oraz Józefy Bergel, Anny Polończyk, Piotra Węglarza, Mieczysława Stocha i innych.

W 1966 roku oddano na cele ekspozycyjne następne pomieszczenia: dawną sień wejściową do zamku i kaplicę królewską; w dwa lata później - zrekonstruowaną piwnicę, wykutą w skale na górnym zamku. W 1980 roku udostępniono zwiedzającym szóste z kolei pomieszczenie - Izbę Tortur mieszczącą się na dolnym zamku, w 1983 roku w środkowej części zamku urządzono lapidarium, w latach 1984-1985 przekazano na cele ekspozycyjne drugą, dużą piwnicę mieszczącą dziś Izbę Pamięci Narodowej. Poniżej zamku utworzono mini-skansen mieszczący dział etnograficzny muzeum.Zbiory Muzeum Regionalnego PTTK w Dobczycach liczą około 2300 muzealiów z dziedziny: archeologii, geologii, historii i malarstwa. Część z nich pochodzi z wykopalisk na terenie zamku i Dobczyc, część to darowizny i zakupy. Muzeum posiada obecnie osiem pomieszczeń ekspozycyjnych w zamku i siedem na terenie skansenu o łącznej powierzchni ok. 400 m2. Ekspozycja składa się z działów: archeologicznego, historycznego, etnograficznego i geologicznego. Wśród muzealiów na uwagę zasługują zwłaszcza: odtworzone średniowieczne piece hutnicze do wytopu żelaza, elementy wyposażenia zamku - świeczniki, zestawy stołowe, elementy wystroju architektonicznego - nadproża, filary, portale gotyckie, herby Jagiellonów i Lubomirskich, renesansowe gazony kwiatowe, balustrady zamkowe itp. W dziale etnograficznym - mini-skansenie - zobaczyć można m.in. zabytkową karczmę z 1830 roku (przeniesioną z Krzeszowic), gdzie w głównej izbie mieści się "Izba rzemiosła dobczyckiego", spichlerz zbożowy, 200-letnią kuźnię, kurnik.

Prócz stałej ekspozycji muzeum organizuje kilka razy w roku wystawy czasowe, tematycznie związane z historią miasta i turystyką. W odrestaurowanych pomieszczeniach zamkowych mają miejsce również lekcje historii dla młodzieży szkolnej, pogadanki i odczyty. Z górnego tarasu podziwiać można piękny krajobraz Beskidu Wyspowego, Pogórza Wielickiego oraz zaporę wodną na Rabie.

 

 

 

 

Muzea regionalne

Tytuł 1

Przykładowy tekst

Tytuł 2

Tytuł 1

Przykładowy tekst

Tytuł 2

Przykładowy tekst

Znajdź nas na    Facebook YouTube