Przejdź do treści

Skład Skład

Wyszukiwarka indeksująca

Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK 2014-2018

Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK XVIII kadencji, wybrana w dniu 1 marca 2014 roku przez Krajową Konferencję Opieki nad Zabytkami PTTK, zatwierdzona uchwałą ZG PTTK nr 59/XVIII/2014 z 26 marca 2014 roku.

Andrzej Danowski - przewodniczący

AndrzejDanowski 

O mnie

mgr inż. Andrzej Danowski:

Przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK, Wiceprzewodniczący Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK, Dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK, Instruktor Opieki nad Zabytkami 2942/80, Instruktor Fotografii Krajoznawczej 189/94, Instruktor Krajoznawstwa Polski 43/P/2000, Instruktor Ochrony Przyrody XXIII/3/2001, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, wieloletni członek Rady Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Społeczny Opiekun Zabytków powołany przez Starostę Łódzkiego- Wschodniego, autor ogólnopolskiego programu szkolenia Społecznych Opiekunów Zabytków, wykładowca i recenzent prac dyplomowych z dziedziny turystyki, wykładowca na kursach pilotów i przewodników oraz szkoleniach fotograficznych, członek lub przewodniczący jury w licznych konkursach fotograficznych, międzynarodowym festiwalu diaporam i na festiwalu filmów turystycznych Filmat, publicysta, wydawca i członek redakcji kwartalnika regionalnego PTTK „Wędrownik", autor publikacji i artykułów z zagadnień szeroko rozumianego krajoznawstwa (zabytki, fotografia krajoznawcza, ochrona przyrody), organizator wielu wystaw fotograficznych krajowych i zagranicznych, przewodniczący Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa woj. łódzkiego, Przewodniczący wojewódzkiego zespołu centralnego referatu weryfikacyjnego Odznaki Krajoznawczej Polski, przewodniczący zespołu weryfikacyjnego Odznaki Fotografii Krajoznawczej przy CFK PTTK, członek za-rządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, redaktor naczelny periodyku „Na wzniesieniach", sekretarz Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Nowosolna (SGN), członek Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i były Wiceprezes, członek zarządu i członek założyciel Oddziału Łódzkiego TOnZ, wojewódzki specjalista programu EURO-NGO, członek „Polish Tourfilm Academy". Popularyzator zabytków i walorów turystycznych regionu łódzkiego (także w mediach).
Za działalność odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zakres zadań

Przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.

Robert Starzyński - wiceprzewodniczący

O mnie

Przykładowy tekst

Zakres zadań

Przykładowy tekst

Jerzy Kowalski - wiceprzewodniczący

O mnie

Przykładowy tekst

Zakres zadań

Przykładowy tekst

Wojciech Pasek - sekretarz

Wojciech Pasek

O mnie

Członek Komisji od 2010 roku, obecnie jej sekretarz. Z wykształcenia pedagog. Zawodowo pracownik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMiG w Końskich.
Społeczny opiekun zabytków w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Członek Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Tradycji i Opieki nad Zabytkami w Kielcach, sekretarz działającej od 1958 roku Komisji Opieki nad Zabytkami przy Oddziale PTTK w Końskich.
Członek kadry turystycznej PTTK, m.in.: instruktor opieki nad zabytkami, przewodnik terenowy, przodownik turystyki pieszej i rowerowej, znakarz szlaków turystycznych. Propagator aktywnego i zdrowego stylu życia. Organizator kilkunastu cyklicznych imprez turystyki pieszej i rowerowej.
Organizator wycieczek szkoleniowych dla społecznych opiekunów zabytków, konferencji i szkoleń kadry PTTK oraz spotkań szkolnych z dziećmi i młodzieżą.
Krajoznawca i regionalista. Inicjator działań na rzecz ochrony dóbr kultury oraz upowszechniania wiedzy o wydarzeniach z historii Ziemi Koneckiej. Założyciel Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Koneckiej, którą przekształcił w Muzeum Regionalne PTTK. Przewodnik po zbiorach i społeczny dyrektor tego Muzeum.
Autor książek o tematyce historycznej: „Katalog zabytków miasta i gminy Końskie", „Droga do muzeum w Końskich", „Krajoznawcy Ziemi Koneckiej", „50 lat letniska w Sielpi",. Współautor przewodników turystycznych: „Końskie i okolice", „Ziemia Konecka", „Przewodnik po Ziemi Koneckiej", a także „Mapy turystycznej zabytków gminy Końskie". Autor artykułów publikowanych między innymi w kwartalniku społeczno-kulturalnym „Ziemia Odrowążów" oraz wydawnictwach pokonferencyjnych Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
Autor Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Końskie, zawierającej 246 obiektów zabytkowych, w tym 104 nowych, objętych ochroną z inicjatywy oddziałowej KOnZ. Współautor Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Końskie na lata 2015-2018.
Inicjator prac rewitalizacyjnych obiektów historycznych, w tym zapomnianych zabytkowych cmentarzy: cholerycznego w Stadnickiej Woli oraz ewangelickiego
w Pomykowie.
Inicjator odnawiania oraz tworzenia nowych miejsc pamięci narodowej, m.in. mogił powstańców 1863 roku w Końskich, ofiar II wojny światowej w Baryczy i Niebie, a także budowy pomników upamiętniających zbrodnie popełnione na innych narodach, w tym na Żydach oraz jeńcach sowieckich i norweskich. Autor oficjalnego wykazu miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Końskie.

Zakres zadań

Sekretarz Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK.

Barbara Cichecka

O mnie

Przykładowy tekst

Zakres zadań

Przykładowy tekst

Barbara Stanek-Wróbel

O mnie

Przykładowy tekst

Zakres zadań

Przykładowy tekst

Wanda Szpilewska

Wanda Szpilewska

O mnie

Urodzona w 1941 roku w warszawie. Zawód - Konserwator Dzieł Sztuki. Ukończyła studia konserwatorskie na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
Praca zawodowa od 1965 do 2008 roku w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na stanowisku kolejno: konserwator, starszy konserwator, kierownik pracowni konserwatorskiej muzeum (43 lata pracy). Wykonywała prace w zakresie konserwacji obiektów zabytkowych ze zbiorów muzeum w zakresie Malarstwa, Rzeźby, Rzemiosła Artystycznego, Metalu. Od 2008 roku na emeryturze.
Ważniejsze prace przeprowadzone na zlecenie w ramach działalności Muzeum:

 • Ołtarz Główny XVI w. z Kościoła Św. Jacka (Nagroda Wojewody)
 • Obrazy XVII w. (49 sztuk) ze stropu Kościoła w Smołdzinie (Nagroda Wojewody)
 • Ława Kotlarska XVI w. z Kościoła w Charnowie

Prace poza Muzeum:

 • Konserwacja ołtarzu z Kościoła Mariackiego w Słupsku,
 • Konserwacja obrazów z Kościoła w Ciechanowcu.

Referaty i publikacje:

 • „Problematyka konserwacji  Bazylikowych Kościołów Gotyckich"
 • „Chrześcijaństwo na Pomorzu X-XX wiek" materiały konferencji muzealnej 2001 r.
 • „Kształtowanie się Muzeum Regionalnego w Słupsku"
 • „Muzea Pomorskie, Twórcy, Zbiory, Funkcji" mat. konferencji Kaszubsko Pomorskiej 2005 r Słupsk, Gdańsk.
 • „Problemy Muzealnictwa w Okresie Przemian Systemowych" wydawnictwo Muzealnictwo /37/ Warszawa 1995 r.
 • „Muzea i Samorządy" ogólnopolskie forum dyskusyjne w Centrum Muzeologii Muzeum Miasta Łodzi. 1996 r.
 • „Konserwatorstwo, rozwój - profilaktyka" wydawnictwo Społeczna Opieka nad Zabytkami T II 1997r. wydane przez PTTK Oddział Warszawa Śródmieście.

Przynależność od 1960 r. do Koła Społecznych Opiekunów Zabytków Oddział PTTK w Słupsku. W 1966 r. pełniona funkcja vice przewodniczącego Zarządu Koła a w 1968 przewodniczącego Zarządu Koła.

Działalność w ramach Oddziału PTTK w Słupsku:

 • 1966-1975 Organizatorka corocznych zjazdów społecznych opiekunów zabytków połączonych ze szkoleniem.
 • Od 1985 r. Członek Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK

Działalność w ramach Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK

 • Udział w szkoleniach Społecznych Opiekunów Zabytków w zakresie profilaktyki konserwatorskiej między innymi dla młodzieży na obozach szkoleniowych w Ciechanowcu.

Wykonywanie konserwacji dla muzeów PTTK

 • Starachowice - Muzeum PTTK, konserwacja obrazów XVII - XVIII w.
 • Olkusz - Konserwacja dokumentów i rękopisów XVII/XVIII w. oraz rzeźb gotyckich
 • Puławy - Inwentaryzacja zbiorów Muzeum PTTK
 • Warta - Muzeum  Miasta i Rzeki Warty, Konserwacja 30 obrazów Z. Andrychowicza

Ważniejsze odznaczenia:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2004 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi 1988 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi 1983 r.
 • Zasłużony dla Kultury 1978 r. /Min. Kultury i Sztuki/
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Słupskiego 1987 r.
 • Medal 25 lecia Słupskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego 1990 r.
 • Honorowa Srebrna Odznaka PTTK 1995 r.
 • Honorowa Złota Odznaka PTTK 2014 r.
 • Złota i Srebrna Odznaka za opiekę nad zabytkami

Zakres zadań

Członek Komisji Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego PTTK

Szkolenie w zakresie ochrony zbiorów muzealnych.

Jacek Treichel

JacekTreichel

O mnie

Członek Komisji. Działający w Oddziale im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. Społeczny opiekun zabytków, zafascynowany architekturą gotycką, a zwłaszcza budowlami obronnymi. Funkcjonujący głównie na terenie regionu grudziądzkiego (gmina-miasto Grudziądz i powiat ziemski). Zawodowo oficer Wojska Polskiego służący w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON w Warszawie. Absolwent m.in. Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
Aktywny krajoznawca – uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu, a także uprawiający turystykę motorowa i pieszą.
W trakcie blisko 30 letniej służby wojskowej systematycznie zajmował się problematyką utrwalania wiedzy o miejscach martyrologii i miejscach pamięci narodowej. Reprezentował resort Obrony Narodowej podczas uroczystości narodowych i patriotycznych w miejscach utożsamianych z bohaterstwem żołnierza polskiego w kraju i za granicą (m.in. Monte Cassino, Katyń). Za swoją działalność odznaczony m.in. przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa srebrnym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, a przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych medalem Pro Patria.
Jako społeczny opiekun zabytków współpracuje z grudziądzkim oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, w prezentowaniu w lokalnych mediach stanu zabytków regionu grudziądzkiego (miasto i powiat ziemski). Nawiązał kontakt z Prezydentem Grudziądza i Starostą Powiatu w celu podjęcia inicjatywy zmierzającej do stworzenia i rozpropagowania projektu – „Gotycki Szlak Regionu Grudziądzkiego". W działania te, poprzez prowadzoną korespondencję, włączony został rezydujący we Wiedniu, Wielki Mistrz Zakonu Braci i Sióstr Domu i Szpitala Niemieckiego Najświętszej Marii Panny w Jerozolimie - ks. dr Bruno Platter.
Ponadto najnowszym realizowanym przedsięwzięciem mającym na celu ochronę zabytków jest Projekt „Krzyże i kapliczki przydrożne Powiatu Grudziądzkiego".

Zakres zadań

Popularyzacja, poprzez ochronę i publikacje, zabytków militarnych i fortyfikacyjnych.

Ryszard Wilk

Ryszard Wilk

O mnie

Członek Komisji.
Związany z Oddziałem Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie.
Społeczny opiekun zabytków działający w Warszawie. Jest Instruktorem Opieki nad Zabytkami PTTK, Instruktorem Krajoznawstwa Regionu PTTK oraz Instruktorem Ochrony Przyrody PTTK.
Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.
Interesuje się zabytkami techniki w szczególności kolejowymi, motoryzacyjnymi, fortyfikacyjnymi, radiotechnicznymi.
Zajmuje się także turystyką pieszą oraz kolarską. Posiada uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej PTTK i Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK. Współorganizował kursy Przodowników Turystyki Kolarskiej, prowadził zajęcia na kursach Organizatora Turystyki PTTK.
W ramach działalności opiekuna zabytków starał się wspomagać służby konserwatorskie w zakresie opieki nad obiektami zagrożonymi zniszczeniem. Sytuacja wielu budynków o nieuregulowanym stanie prawnym, względnie przejętych przez inwestorów dążących do pozyskania terenu pod nowe inwestycje jest opłakana. Warszawa stała się miejscem bardzo agresywnej ekspansji inwestycyjnej. Na Mazowszu jest wiele perełek architektury drewnianej, często niedocenianych przez lokalne społeczności. Warto je zachować, jako przykład dorobku kulturowego i myśli technicznej. Stanowią one przejaw różnorodności regionów i tworzą bezcenny element krajobrazu kulturowego wyróżniający daną miejscowość od innych.
Zachowajmy to bogactwo dla następnych pokoleń. Jedyną szansą dla tych obiektów jest edukacja, wychowanie następnych właścicieli, którzy docenią walory tych obiektów i należycie zadbają o nie. W wielu rodzinach pokutuje przekonanie, że te stare drewniane budynki są przejawem biedy i zacofania. Mieszkańcy nie widzą w nich spuścizny kulturowej, oraz bogactwa, jakie pozostawili ich dziadkowie. Stwórzmy modę na posiadanie pięknych, zadbanych, niebanalnych budynków z duszą, z pewną historią, którą można będzie się wyróżniać w morzu banalnych i nieciekawych obiektów stawianych pod linijkę. Kolega Ryszard stara się w ten właśnie sposób, poprzez ukazywanie walorów zabytkowych obiektów przyczynić się do ich zachowania.

Zakres zadań

Opieka nad stroną internetową Komisji. Współpraca ze środowiskami akademickimi. Reprezentowanie Komisji w Warszawie.

Znajdź nas na    Facebook YouTube