Przejdź do treści

Skład Skład

Wyszukiwarka indeksująca

Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK

Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK XVIII kadencji, wybrana 1 lutego 2014 roku przez Krajową Konferencję Aktywu Fotografii Krajoznawczej PTTK, zatwierdzona uchwałą ZG PTTK nr 56/XVIII/2014 z 5 marca 2014 roku.

Jerzy Maciejewski – przewodniczący

Tytuł 1

Przykładowy tekst

Tytuł 2

Przykładowy tekst

Andrzej Danowski – wiceprzewodniczący

Tytuł 1

Przykładowy tekst

Tytuł 2

Przykładowy tekst

Izabela Rucińska – sekretarz

Tytuł 1

Przykładowy tekst

Tytuł 2

Przykładowy tekst

Henryk Hadasz

Tytuł 1

Przykładowy tekst

Tytuł 2

Przykładowy tekst

Bernard Gaffke

Tytuł 1

Przykładowy tekst

Tytuł 2

Przykładowy tekst

Andrzej Kowol

Tytuł 1

Przykładowy tekst

Tytuł 2

Przykładowy tekst

Krzysztof Maciejewski

Tytuł 1

Przykładowy tekst

Tytuł 2

Przykładowy tekst

Anna Panek

Tytuł 1

Przykładowy tekst

Tytuł 2

Przykładowy tekst

Ryszard Wrzosek

Tytuł 1

Przykładowy tekst

Tytuł 2

Przykładowy tekst

Znajdź nas na    Facebook YouTube