Odznaki PTTK

Warto zdobywać odznaki turystyczne, krajoznawcze i przyrodnicze.

Podczas ich zdobywania poznajemy nasz kraj, odwiedzamy przepiękne miejsca, poznajemy i doświadczamy wiele elementów krajobrazu, dobrodziejstw kultury, miejscowych tradycji, unikalnej przyrody, wspaniałych zabytków.

Regulaminy odznak znajdują się na stronach właściwych Komisji odpowiednio dla danej dyscypliny turystyki kwalifikowanej.