Teraz matura. Vademecum z zadaniami

Najnowszy podręcznik autorstwa wydawnictwa Nowa Era to kompendium wiedzy z tego przedmiotu, które stanowią skuteczną pomoc dla każdego przyszłego maturzysty, w efektywnych przygotowaniach do egzaminu maturalnego, zarówno na poziomie podstawowym jak również rozszerzonym. Tego typu podręcznik stanowi dodatkowe atuty zarówno dla nauczycieli tego przedmiotu, jak również rodziców każdego przyszłego maturzysty. Dodatkowo, pomaga również uporządkować teoretyczną wiedzę i umożliwia kompleksowe zapoznanie się ze wszystkimi obowiązującymi zagadnieniami obowiązującymi na maturze, zarówno pisemnej i ustnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Egzamin pisemny z języka polskiego stanowi pierwszy etap końcowego egzaminu maturalnego. Maturzysta musi rozwiązać na nim zadania zamknięte i napisać wypracowanie, wybierając jeden z dwóch podanych tematów. Aby zaliczyć ten egzamin, należy zdobyć minimum trzydzieści procent punktów.

Inne atuty tej książki

Wśród innych zalet tej książki można wymienić między innymi:

– Pozwala szybko i sprawnie przyswoić wszystkie niezbędne zagadnienia wymagane na maturze, dzięki bardzo przejrzystemu układowi treści.

– Prezentuje zagadnienia w bardzo przyjaznej formie, dzięki starannie dobranemu materiałowi graficznemu, jak również czytelnym schematom, wykresom i tabelom.

– Uczy wykorzystywania przez przyszłego maturzystę, nabytej holistycznej wiedzy,

–  W głównej mierze do rozwiązywania różnego rodzaju zadań maturalnych poprzez praktyczne wykorzystanie wskazówek dołączone do zadań.

– Umożliwia samodzielne wyćwiczenie najważniejszych umiejętności sprawdzanych na egzaminie dzięki przykładowym rozwiązaniom zadań maturalnych.

– Pomaga w samodzielnym pisaniu wypracowań i przygotowaniu wypowiedzi ustnych 

– Dzięki zawartym w tej publikacji kompleksowym opracowaniom lektur obowiązkowych i omówieniu motywów literackich.

– Zapewnia dostęp do materiałów pogłębiających wiedzę w wybranych aspektach

– Za pomocą specjalny kodu umożliwiającego wszystkim maturzystom, korzystanie z portalu terazmatura.pl.